Freiburg

30. September 2012

 

Barsoi gemischt (3)

1. Romashkas Eowyn by Zoiboyz Malota 35.08 34.82
2. Elroy v. Ochotnikov Weiler 36.78 36.08
3. Dascha du Clos des Sabines Statti 36.64 36.55