Nat. Rennen in Gelsenkirchen

am 28. August 2005

 

Barsoi gemischt (4) 480 m

1. Dajanka Alexander Renelt

36.82

36.98

2. Chaika Alexander Renelt

36.75

37.06

3. Rusich Lovkach Sperling

35.91

37.14

  Stepunīs Tarek Vinschen

nd-dis