CACIL Rennen

Awans 3. Juli 2011

 

Barsoi gemischt (6/5)              342m

1. Urkofsky Harpat Kolbasin 2. o. Zeit 25.73
2. Udatcha des Crocs de la Moliere Kolbasin 3. o. Zeit 25.76
3. Barychnia des Crocs de la Moliere Kolbasin 4. o. Zeit 25.89
4. Anina des Crocs de la Moliere Kolbasin 5. o. Zeit o. Zeit
  Eristoff Kolbasin 24.25 zur. gez.