BARVAUX Cacil - Cacbl

 

JUGES : DUPONCHEL (B) - EBERHART (F)CALOVA DES CROCS DE LA MOLIERE 182 -184/ 366 CACIL -CACBL BEST OF THE DAY.

DELIA DE XANISHKA 179-180/ 359 RCACIL/RCACBL

BARYCHNIA DES CROCS DE LA MOLIERE 171-178/355

URKOFSKY HARIANA 177-173/350

HEREBAN WOLFSKA¤A 173-176/349

ANINA DES CROCS DE LA MOLIERE 163 - 170/333