Leistungscoursing

Greppin 1. Juli 2012

 

1. Donna v.d. Windhundranch Schwarz 52+51 103 CACC
2. Igorov v.d. Windhundranch Reinsberger 47+52 99 RCACC
3. Ginger v.d. Windhundranch Schwarz 47+50 97
4. Halina v.d. Windhundranch Koch 49+46 95
5. Lia vom Tollhaus Wille 40+47 87
6. Avant-Garde Ava Kitsche 37+49 86
7. Chajka Wille 40+43 83