Int. Rennen Hannover

7. Juli 2013

Fotos: E. Steidl

Barsoi - gemischt  (5)           280 m
Ondria aus dem Zarenreich H Klug D 22,97   4 22,690
Odessa aus dem Zarenreich H Klug D 21,17   5 22,770
Cilija od Podhorniho vrchu H Jansen D 21,14   3 21,500
Avant-Garde Art Basalt R Scholz  D 21,20   2 21,410
Akim Mraja R Bunge D 21,03   1 21,290