KSM Hünstetten

11. Mai 2013

280m

Fotos  von M. vom Felde, E. Steidl, M. Franz

Barsoihündinnen (6)

1 Haryna Wolfskaia Statti 20,15 20,25 DKM CACL
 2 Elektra v. Ochotnikov Kersten 20,13 20,27
3 Romashkas Eowyn by Zoiboys Malota 19,99 20,49
4 Rashomons Elmira Schnorrenberg 20,27 20,59
5 Dascha du Clos des Sabines Statti 20,67 20,83
6 Turgais Koura Spohr/Schmidt 21,04 21,19

Barsoirüden (7)

1 Turgai´s Kollun Bollbach 19,87 19,89 DKM CACL
2 Turgai´s Keoma Franz 20,29 20,09
3 Elroy v. Ochotnikov Weiler 20,66 20,11
4 Turgai´s Korol Wittka 20,58 20,39
5 Turgai´s Jaltai Wittka 21,52 20,90
6 Zoiboyz Perfect Storm Kohl 22,25 22,81
  Fürst Afanasij v. Ochotnikov Geiß dis