Westerloo/B

08.05.2011

Barsoi gemischt (6)

1. Calova des Crocs de la Moliere Kolbasin/v.d. Brule 34.40 34.16
2. Urkoff des Crocs de la Moliere Kolbasin/v.d. Brule 2.  
3. Urkoffsky Harpat Kolbasin/v.d. Brule 36.31  
4. Barychnia des Crocs de la Moliere Kolbasin/v.d. Brule 3.  
5. Udatcha des Crocs de la Moliere Kolbasin/v.d. Brule 2.  
  Anina des Crocs de la Moliere Kolbasin/v.d. Brule 3. zur.gez.